Hiếu Orion

Mỗi khi được làm việc cùng Lâm, anh cảm nhận thấy được hết sự nhiệt tình trong con người em. Một người đàn ông thực thụ đam mê chia sẻ những điều tốt đẹp cho cộng đồng